budzetobyw

W dniach 19.07 - 23.07.2021r. realizowany był projekt półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku. Celem organizowanych przez Stowarzyszenie Słoneczni półkolonii był Trening Umiejętności Społecznych. Uczniowie mieli możliwość nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, współpracować w grupie, pokonywać swoje lęki, jak również miło spędzić czas. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Płockiego Ogrodu Zoologicznego, Kina Helios, Stowarzyszenia Pomagaj pomagać- spotkanie z końmi.Bardzo dziękujemy za miło spędzony czas. Półkolonie były dofinansowane ze środków miasta Płock.

dofinansowano ump

 

 

Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2389/2021 z dnia 25 maja 2021 r. dokonał wyboru i  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021roku. 

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" otrzymała dotację w wysokości 7000 zł.

dofinansowano ump

Warsztaty „Kuchnie świata - kuchnia polska” w ramach realizowanego projektu finansowanego przez Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płock. Uczestnicy zapoznali się z krótką historią tradycyjnych potraw polskich. Kolejnym etapem było wspólne przygotowanie tradycyjnego kotleta schabowego z ziemniakami i mizerią. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zwieńczeniem było wspólne zjedzenie tradycyjnego polskiego obiadu, po którym wszyscy posprzątali i z radością się pożegnali.
 

 

 dofinansowano ump

Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2198/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. dokonał wyboru i ogłosił wyniki:

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych" otrzymała dotację w wysokości 8000 zł.

 dofinansowano ump

Stowarzyszenie Słoneczni rozpoczęło realizację zadań wynikających z wygranego projektu, którego organizatorem jest Urząd Miasta Płock - Wydział Edukacji. W ramach tych działań  zaplanowanych jest 10 sesji hipoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 Specjalnej w Płocku, która jest integralną częścią Stowarzyszenia Słoneczni. Grupa podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni  podczas zajęć hipoterapii w stajni Victoria Busal. Instruktorzy wraz ze zwierzętami dają dzieciakom wiele radości i mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

 

dofinansowano ump