Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2389/2021 z dnia 25 maja 2021 r. dokonał wyboru i  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021roku. 

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" otrzymała dotację w wysokości 7000 zł.dofinansowano ump

Warsztaty „Kuchnie świata - kuchnia polska” w ramach realizowanego projektu finansowanego przez Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płock. Uczestnicy zapoznali się z krótką historią tradycyjnych potraw polskich. Kolejnym etapem było wspólne przygotowanie tradycyjnego kotleta schabowego z ziemniakami i mizerią. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zwieńczeniem było wspólne zjedzenie tradycyjnego polskiego obiadu, po którym wszyscy posprzątali i z radością się pożegnali.
 

dofinansowano ump

 

Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2198/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. dokonał wyboru i ogłosił wyniki:

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych" otrzymała dotację w wysokości 8000 zł.

 

dofinansowano ump

Stowarzyszenie Słoneczni rozpoczęło realizację zadań wynikających z wygranego projektu, którego organizatorem jest Urząd Miasta Płock - Wydział Edukacji. W ramach tych działań  zaplanowanych jest 10 sesji hipoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 Specjalnej w Płocku, która jest integralną częścią Stowarzyszenia Słoneczni. Grupa podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni  podczas zajęć hipoterapii w stajni Victoria Busal. Instruktorzy wraz ze zwierzętami dają dzieciakom wiele radości i mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

 

dofinansowano ump

Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2115/2021 z dnia 19 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku dokonał wyboru i ogłosił wyniki:

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" otrzymała dotację w wysokości 6500zł.

                                                                                      dofinansowano ump                    

Dobiegła końca realizacja projektu, która miała na celu oddziaływania terapeutyczne na grupę podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni. Cieszymy się, że włodarze miasta Płocka są otwarci na innowacyjne formy usprawniania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.- czytaj więcej...