Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2115/2021 z dnia 19 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku dokonał wyboru i ogłosił wyniki:

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży" otrzymała dotację w wysokości 6500zł.

dofinansowano ump                 

Dobiegła końca realizacja projektu, która miała na celu oddziaływania terapeutyczne na grupę podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni. Cieszymy się, że włodarze miasta Płocka są otwarci na innowacyjne formy usprawniania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.- czytaj więcej...

 

 

    Stowarzyszenie Słoneczni, które jest integralną częścią Szkoły Podstawowej Nr 24 w Płocku rozpoczyna realizację zadania publicznego, którego tytuł brzmi: Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest przy współudziale Urzędu Miasta Płocka. Dedykowany dla 25 podopiecznych Stowarzyszenia, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej Nr 24 w Płocku. Zajęcia trwające przez wrzesień, październik, listopad i grudzień będą odbywały się w pracowni malarskiej Malownia w Leśniewicach. W każdym miesiącu przewidziane są trzy spotkania w przestrzeni, w której każdy poczuje się komfortowo i bezpiecznie. Regularne i długoterminowe uczestniczenie w zajęciach uruchamia proces formulacji. W myśl obserwacji Arno Sterna, który poświecił swoje życie na obserwację dziecięcej twórczości, zabawa malarska nie wymaga talentu, a jedynie otwartego umysłu oraz spontaniczności. Wszystko to dla naszych podopiecznych.

 

dofinansowano ump

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kierujemy pod adresem Fundacji Grupy Pern, która jako pierwsza przekazała znaczącą kwotę w postaci 15000 złotych na naszych podopiecznych. Dzięki okazanemu wsparciu, przekazane środki pozwoliły nam na zakup niezwykle potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego w postaci rowerów rehabilitacyjno-treningowych, ławki inwersyjnej, atlasu wielofunkcyjnego oraz bieżni mechanicznej. Będą one służyły pomocą w zmaganiu się z codziennymi przeciwnościami zarówno dzieciom uczestniczącym w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jak i uczniom Szkoły Podstawowej nr 24.

pern konkurs

 

    24 stycznia odbył się 16 bal dla uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku przy współudziale Tomasza Maliszewskiego - radnego Miasta Płocka, Michała Umińskiego - wiceprzewodniczącego Międzyzakładowych Związków Zawodowych PKN ORLEN oraz Stowarzyszenia Słoneczni. Honorowym gościem był Pan Ryszard Maliszewski. Bal zmienił  swoje miejsce - przez wiele lat odbywał się w Domu Technika, ale teraz, kiedy szkoła ma swój piękny budynek, warunki pozwalają na organizację balu w siedzibie SPS 24. Bal dał uczniom wiele radości i uśmiechu. Atrakcji nie brakowało, był występ HZPiT  Dzieci Płocka, występ judoków z Judo Sensei, liczne konkursy oraz fotobudka. Dzieci miały dużo dobrej zabawy i słodkości.

Sponsorami w tym roku byli:
  • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Wodociągi Płockie
  • Orlen KolTrans
  • Rynex Spółka z o.o.
  • 120121222 335706354528223 2659148068775234358 n