Warsztaty „Kuchnie świata - kuchnia polska” w ramach realizowanego projektu finansowanego przez Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płock. Uczestnicy zapoznali się z krótką historią tradycyjnych potraw polskich. Kolejnym etapem było wspólne przygotowanie tradycyjnego kotleta schabowego z ziemniakami i mizerią. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zwieńczeniem było wspólne zjedzenie tradycyjnego polskiego obiadu, po którym wszyscy posprzątali i z radością się pożegnali.

 

Grupa podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni  podczas zajęć hipoterapii w stajni Victoria Busal. Instruktorzy wraz ze zwierzętami dają dzieciakom wiele radości i mnóstwo niezapomnianych wrażeń.

 

Stowarzyszenie Słoneczni rozpoczęło realizację zadań wynikających z wygranego projektu, którego organizatorem jest Urząd Miasta Płock - Wydział Edukacji. W ramach tych działań  zaplanowanych jest 10 sesji hipoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 Specjalnej w Płocku, która jest integralną częścią Stowarzyszenia Słoneczni.

                                                                                                            Płock

Dobiegła końca realizacja projektu, która miała na celu oddziaływania terapeutyczne na grupę podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczni. Cieszymy się, że włodarze miasta Płocka są otwarci na innowacyjne formy usprawniania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.- czytaj więcej...

 

 

    Stowarzyszenie Słoneczni, które jest integralną częścią Szkoły Podstawowej Nr 24 w Płocku rozpoczyna realizację zadania publicznego, którego tytuł brzmi: Rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest przy współudziale Urzędu Miasta Płocka. Dedykowany dla 25 podopiecznych Stowarzyszenia, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej Nr 24 w Płocku. Zajęcia trwające przez wrzesień, październik, listopad i grudzień będą odbywały się w pracowni malarskiej Malownia w Leśniewicach. W każdym miesiącu przewidziane są trzy spotkania w przestrzeni, w której każdy poczuje się komfortowo i bezpiecznie. Regularne i długoterminowe uczestniczenie w zajęciach uruchamia proces formulacji. W myśl obserwacji Arno Sterna, który poświecił swoje życie na obserwację dziecięcej twórczości, zabawa malarska nie wymaga talentu, a jedynie otwartego umysłu oraz spontaniczności. Wszystko to dla naszych podopiecznych:-)

plock

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kierujemy pod adresem Fundacji Grupy Pern, która jako pierwsza przekazała znaczącą kwotę w postaci 15000 złotych na naszych podopiecznych. Dzięki okazanemu wsparciu, przekazane środki pozwoliły nam na zakup niezwykle potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego w postaci rowerów rehabilitacyjno-treningowych, ławki inwersyjnej, atlasu wielofunkcyjnego oraz bieżni mechanicznej. Będą one służyły pomocą w zmaganiu się z codziennymi przeciwnościami zarówno dzieciom uczestniczącym w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jak i uczniom Szkoły Podstawowej nr 24.

pern konkurs